ABITURIENTIDELT PÕHIKOOLI LÕPETAJATELE: AUSALT JA AVAMEELSELT TALLINNA 21. KOOLI KESKKOOLIELUST

Liisi Perli 10C Kõik üheksandikud seisavad peagi raske otsuse ees: kuhu minna gümnaasiumisse? Igal koolil on omad head ning halvad küljed, kuid mida arvavad 21. Kooli gümnaasiumielust meie oma abituriendid? Marten Gustav Lähker 12A klassi õpilane Marten on gümnaasiumi algusest peale kuulunud inspitsiendigrupi koosseisu ning 2018/2019 õppeaastal oli ka õpilasesinduse…

read more

ÜHISKONNA LÕHESTUMINE

Magnus Teder 10C Pärast selle aasta parlamendivalimisi ja valitsuse moodustamist on rohkelt räägitud ühiskonna lõhenemisest. Põhjuseks olid nii parteide radikaalsed maailmavaatelised erinevused kui ka osade inimeste rahulolematus loodud koalitsiooniga ning valimistulemustega üldiselt. Seetõttu nähti inimeste seas erinevate poliitiliste vaadete põhjustatud hõõrdumist. Aga kas praegu on Eesti ühiskond lõhestunud? Kui palju…

read more

PÕHJA-KOREA KUI TUUMARIIK

Mark Sverker Saar 10C Põhja-Korea on eelkõige tuntud kui diktatuuririik ning lähiaastatel on jõudu kogunud riigi arvukad tuumakatsed. Kindlasti on tuntud riigipea Kim Jong Un, kes maailmas ning eriti naaberriikides hirmu ja segadust külvab. Esimene ning ka edukas Põhja-Korea tuumakatsetus, mis vapustas kogu maailma, leidis aset 2006. aasta 9. oktoobril….

read more

ÕPILASTE RASKED KOOLIKOTID – PSEUDOPROBLEEM VÕI TERVIST KAHJUSTAV TEGUR?

Õnneliis Pappel 10C Probleemist, et lapse koolikott, eriti algklassi õpilase oma, on liiga raske, räägivad nii lapsevanemad kui lapsed ise. Vastavalt sotsiaalministri 2015. aasta määrusele  ,,Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” on koolikoti lubatud raskus koos sisuga 1.–3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg. Kaalusin ära 3. klassi õpilase koolikoti koos sisuga….

read more

KAS HALLOWEEN´I PEAKS EESTIS TÄHISTAMA

Karl Jakob Vibur 10C Kõik teavad halloween’i. Inimesed teevad kõrvitsalaternaid, kaunistavad oma maju maitsetute plastmasskaunistustega, panevad kostüümid selga ning lähevad majast majja, hüüdes “komm või pomm”, ning saavad selle eest kommi. Juhul kui mõni pahur inimene ei taha kommi anda, siis loobitakse ta maja tooreste munadega või kaetakse see vetsupaberiga….

read more

NOOR KONFORMIST

Sabina Liselle Zahharov 11C Oled sa pseudohipster, isehakanud suunamudija, Soundcloudi räpi austaja või tavaline kooliõpilane – ühiskonnast väljaheidetu tiitlit sulle külge ei panda. Gruppi kuuludes järgid kriitilist taju ja domineerivaid arvamusi, massistandardeid ja stereotüüpe, autoriteetseid põhimõtteid ja hoiakuid. Ühesõnaga, oled sotsiaalne konformist, ja mina samuti. Kuhu jääb aga noorte omapära?…

read more

HINDAMISSÜSTEEMI PIIRITLETUS KIRJANDUSE ÕPPEAINES

Valter Pärn 10C Hindamissüsteem on ajast aega osutunud kõneainet pakkuvaks. Seda sellepärast, et hindamise objektiivsuse tagamiseks on paika seatud kindlad kriteeriumid. Kindlasti on vaja, et mõõdupuu oleks fikseeritud ning kehtiks kõigile samaviisiliselt. Kohati on aga hindamine liialt piiritletud. Hinne on täiesti mittemidagiütlev. Vähemalt mulle. Sooviksin saada tagasisidet – mis hästi,…

read more

ÕPETAJAAMETIST

Kelly Liis 12B Gümnaasiumis, kuid eriti 12. klassis, on läbivaks teemaks edasised plaanid. Mina olen teadnud juba aastaid, et mingisugune õpetaja minust saab. Tavaliselt soovitatakse mul sellise vastuse peale natuke järele mõelda. Küsitakse, kas ma ikka tean, kui palju õpetajad keskmiselt palka saavad, ja öeldakse, et vaev, mida töö nõuab,…

read more

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID JA NENDE KAOTAMINE

Joosep Ralf Nõgene 10C Selle aasta juunis algatas haridusministeerium põhikooli lõpueksamite kaotamise. Õpilastel ja usun ka, et paljudel õpetajatel on selle üle hea meel. Juba eelneva õppeaasta alguses välja pakutud idee sai ühiskonnalt pigem positiivse vastukaja. Haridus- ja Teadusministeerium ning erinevad huvigrupid leiavad, et aeg on muuta õpitulemuste välishindamise süsteemi…

read more

LOOMENURK

Katariina Kuusaru 10C sa kiikad üle õla ja kutsud mind kaasa ma haaran su käest, vaatan otsa ja naeran ma tean et see alguseks sai meie loole kui käsikäes sammume loojangu poole… se’st seiklusest tagasiteed enam pole üks peatükk sai lisatud me eluloole istun külg külje kõrval keset niitu koos…

read more